Privacy policy

HWIB Keurmerk is gevestigd aan Dorpsstraat 84, 9551 AH te Sellingen.
Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals
in deze privacyverklaring wordt weergegeven, staat in de onderstaande
contactgegevens:
HWIB Keurmerk
Ron Slaats
Telefoonnummer: +31 (0)6 13 67 04 68

Persoonsgegevens van de klant worden alleen verwerkt voor de volgende
doeleinden:
*Het inplannen van een telefonische afspraak
*Correspondentie via het mailadres
*Correspondentie m.b.t. een facturering per adres

Geautomatiseerde besluitvorming
HWIB Keurmerk neemt geen beslissingen op grondslag van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die eventuele gevolgen kunnen hebben voor een klant.
Bewaartermijn van persoonsgegevens
*Uw persoonsgegevens zal door HWIB Keurmerk niet langer dan nodig worden
bewaard om enkel die doelen te realiseren waar uw gegevens voor bedoeld zijn.
*Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
*Voor de belastingdienst is het een vereiste dat persoonsgegevens voor minimaal 7
jaar, door HWIB Keurmerk, worden bewaard.

*HWIB Keurmerk verstrekt alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is
voor de concretisering van een overeenkomst, dit om te kunnen voldoen aan de
wettelijke verplichtingen.

Cookies en vergelijkbare techniek
HWIB Keurmerk gebruikt enkel technische en functionele cookies. Eveneens
gebruikt HWIB Keurmerk analytische cookies die geen inbreuk kunnen maken op uw
privacy.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te
verwijderen. Evengoed heeft u het recht om uw toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan.
Tevens heeft u recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u bij HWIB Keurmerk
een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of naar een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens mailen naar info@hwibkeurmerk.nl. Om er zeker van te zijn dat
het desbetreffende verzoek tot inzage gegarandeerd door u is gedaan, vraag ik een
kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie graag uw
paspoortnummer, pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, ter
bescherming van uw privacy. HWIB Keurmerk zal binnen afzienbare tijd reageren en
binnen vier weken. HWIB Keurmerk wil u daarnaast wijzen op de mogelijkheid een
eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (ACM).

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
HWIB Keurmerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, verkeerde publiciteit en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw
persoonsgegevens niet behoorlijk beveiligd zijn of dat er misschien aanwijzingen zijn
van misbruik, kunt u direct contact opnemen met HWIB Keurmerk via het mailadres:
info@hwibkeurmerk.nl.

Vragen?

Onze hondengedragsdeskundige Eddy Eelsing helpt je graag verder!